Δραστηριότητες του συλλόγου

O πολιτιστικός σύλλογος:
  • Διατηρεί στενή και εγκάρδια επικοινωνία με τα μέλη του, όπως και με την ευρύτερη κοινωνία του Κερατοκάμπου και της Βιάννου.
  • Συνεργάζεται μόνιμα και εποικοδομητικά με τον Δήμο Βιάννου καθώς και με τους άλλους πολιτιστικούς φορείς της Βιάννου.
  • Με συνέπεια επιμελείται και πολύ τακτικά φροντίζει για την καθαριότητα της εκτεταμένης και πολύ όμορφης παραλίας του Κερατοκάμπου και της θάλασσας.
  • Με καλαισθησία έχει αναδείξει χαρακτηριστικές γωνιές της περιοχής κτίζοντας βρύσες και εγκαθιστώντας υπαίθρια καθίσματα δίπλα σ΄αυτές.
  • Δύο φορές το χρόνο βάφονται με καθαρό ασβέστη όλα τα αλμυρίκια της παραλίας (οι κορμοί τους ) καθώς και όλοι οι μαντρότοιχοι και τα πεζοδρόμια κατά μήκος της περιφερειακή οδού μήκους δύο χιλιομέτρων.
  • Με πρωτοβουλία του συλλόγου συντονίστηκαν προτάσεις και ενέργειες Βιαννιτών πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτόνων ώστε να συνταχθεί και να διαμορφωθεί τελική αποδεκτή μελέτη για της ευρύτερη πολεοδόμηση του Κερατοκάμπου. Η σχετική μελέτη υποβλήθηκε στο Δήμο Βιάννου και στη Νομαρχία Ηρακλείου.
  • Παρά τις δυσκολίες για εξεύρεση κατάλληλου χώρου λειτουργεί γήπεδο βόλεϋ και παιδική χαρά στην περιοχή της λίμνης.
  • Με πρωτοβουλία του συλλόγου ιδρύθηκε και λειτουργεί στον Κερατόκαμπο Ιατρείο για την παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας δύο φορές την εβδομάδα. Με συντονισμένες και επίσημες ενέργειες του συλλόγου υπογράφηκε απόφαση του Υπουργείου Υγείας με την οποία το Ιατρείο αυτό αναβαθμίζεται σε περιφερειακό. Αναμένεται ο διορισμός μόνιμου γιατρού και νοσηλευτή.
  • Με παραχώρηση οικοπέδου από τον άνθρωπο σύμβολο του Κερατοκάμπου Μανόλη ΚΟΚΟΛΑ, ο σύλλογος κατασκεύασε αμφιθέατρο 500 θέσεων σε περίοπτη θέση στις παρυφές της τραπέζας 60 μέτρα από τη θάλασσα.
  • Οι οικογένειες Γρηγορίου Παπαμαστοράκη, Δήμητρας Παπαμαστοράκη, Κυριακής Παπαμαστοράκη του Τίτου, Δημήτρη Παπαμαστοράκη, και Αδάμ Παπαμαστοράκη του Γεωργίου δώρισαν στο σύλλογο οικόπεδο όπου ήδη ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του κτιρίου όπου θα στεγασθούν τα έργα της πινακοθήκης Βιάννου με άιθουσα πολλαπλών πολιτιστικών δραστηριοτήτων.