Ιστορικό - Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Εκπολιτιστικός – Εξωραϊστικός Σύλλογος Κερατόκαμπου – Καψάλων «Η ΒΙΓΛΑ» δημιουργήθηκε το 1996 και από τότε έχει δραστηριοποιηθεί στον τομέα του πολιτισμού και του περιβάλλοντος έχοντας να επιδείξει ένα βαρύνουσας σημασίας και σημαντικής σπουδαιότητας έργο. Η μέχρι σήμερα δράση του συλλόγου χαρακτηρίζεται από πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις που συμβάλλουν τα μέγιστα στην ανάπτυξη της περιοχής και γενικότερα της ενδοχώρας της Κρήτης. Το σημαντικό έργο του πολιτιστικού συλλόγου παρουσιάζεται κωδικοποιημένα στη συνέχεια δίνοντας έμφαση στις δράσεις κεντροβαρικού χαρακτήρα που έχει υλοποιήσει.

Ειδικότερα :
  • Από την αρχή της λειτουργίας του έως σήμερα ο πολιτιστικός σύλλογος «Η Βίγλα» έχει εμπλακεί ενεργά στον τομέα του περιβάλλοντος αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και υλοποιώντας παρεμβάσεις για την ανάδειξη και την προφύλαξή του.
  • Ειδική βαρύτητα έχει δοθεί σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες πολιτιστικού περιεχόμενου που διακρίνονται για τον «αποκεντρωμένο χαρακτήρα» τους. Σε αυτό το πλαίσιο έχει διοργανώσει και εξακολουθεί να διοργανώνει εκδηλώσεις, που σχετίζονται με την τοπική μουσική, την τοπική παράδοση και τη λαογραφία της περιοχής. Παράλληλα έχει διοργανώσει εκδηλώσεις και δραστηριότητες με βάση το έργο σημαντικών προσωπικοτήτων που κατάγονται από την περιοχή αναδεικνύοντας, το ρόλο τους γύρω από τη λογοτεχνία, την τέχνη και την επιστήμη. Ενδεικτικά αναφέρονται εκδηλώσεις – παρουσιάσεις των έργων των συγγραφέων Ιωάννου Κονδυλάκη και Ρέας Γαλάνακη, οι οποίοι κατάγονται από τη Βιάννο.


Κύριο μέλημα του Συλλόγου είναι η σταθερή και συνεχής συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, προκειμένου μέσα από δράσεις συνέργειας και συμπληρωματικότητας να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της όποιας προσπάθειας που στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ντόπιων κατοίκων. Κοινός επιδιωκόμενος στόχος είναι η τοπική ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο σε συνεργασία με τους τοπικούς αυτούς φορείς και με τη συνδρομή Βιαννιτών επιστημόνων (αρχιτεκτόνων, πολεοδόμων, χωροτακτών, κ.α.) έχει γίνει συγκροτημένη πρόταση για πολεοδόμηση της περιοχής της Βιάννου που θα επιτρέψει την υγιή και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, σε αντίθεση με φαινόμενα που συνιστούν στείρα εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. οικοπεδοποιήσεις) με οικονομική σκοπιμότητα. Ζητούμενο είναι η πρόταση αυτή πολεοδόμησης να υλοποιηθεί δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και την πιστότητα. Παράλληλα καλλιεργώντας πάντα ένα πνεύμα συνεργασίας με τους υπόλοιπους πολιτιστικούς φορείς της περιοχής δραστηριοποιείται στη μείωση και στον έλεγχο των λανθανουσών – αρνητικών παρεμβάσεων που γίνονται στο περιβάλλον του Δήμου Βιάννου.